ŽUPNIJA

Župnija Mozirje in župnija Šmihel nad Mozirjem sta pastoralno združeni župniji. Obsegata okoli 4000 prebivalcev, od katerih je okoli 3800 krščenih v katoliški Cerkvi. Na naslednjih straneh se lahko seznanite z življenjem in delovanjem župnije Mozirje / Šmihel.

Želimo vam veliko božjega blagoslova.

ŽUPNIKOV BLOG:
http://sandikoren.blogspot.com