v župniji Mozirje / Šmihel

SV. KRST:

V župniji Mozirje obhajamo zakrament sv. krsta (za majhne otroke) praviloma vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 10.00 pri sv. maši. Izjemoma se lahko dogovorimo za drugačen termin, če okoliščine to zahtevajo.

Priprave na prejem zakramenta sv. krsta so:
- prvič v župnijski pisarni, ko se starši oglasijo ob vpisu za krst in
- drugič v četrtek pred krstno nedeljo takoj po večerni sv. maši v veroučni učilnici

V župniji Šmihel obhajamo zakrament sv. krsta po dogovoru, praviloma med redno nedeljsko sv. mašo. Priprave so po dogovoru, ponavadi skupaj z pripravami v župniji Mozirje.

OBHAJANJE ZAKRAMENTOV UVAJANJA ZA ODRASLE:

(sv. krst, prvo sv. obhajilo, sv. birma)

Za odrasle, ki bi radi prejeli zakramenje uvajanja, je uveden katehumenat, ki traja od jeseni do meseca junija. Katehumenat, ko se katehumen srečuje s skrivnostmi vere se organizira po predhodnem dogovoru.

PRVO SVETO OBHAJILO:

Prvo sv. obhajilo je trenutek, ko otroci (veroučenci 3. razreda) po triletni veroučni pripravi prejmejo prvič Jezusa pod podobo sv. rešnjega Telesa.

Priprava sestoji iz rednega obiska verouka in nedeljske sv. maše, duhovne obnove za prvoobhajance v Šmihelu nad Mozirjem, priprave in pristopa k prvi sv. spovedi v adventnem času, ter neposredne priprave v tednu pred prvim sv. obhajilom, ki bo v Mozirju 26. maja 2013.

V župniji Šmihel ter na podružnici Lepa Njiva je prvo sv. obhajilo na 2 leti, ko prejmeta jezusa skupaj 2. in 3. razred veroučencev. Priprave so usklajene z pripravami v Mozirju. V Šmihelu bo prvo sv. obhajilo 19. maja 2013 ob 9.00. 

SVETA BIRMA:

Sv. birma, obiskanje Svetega Duha in prejem Njegovih darov, se v župniji Mozirje / Šmihel podeljuje mladostnikom v 9. razredu. Obhajali jo bomo v soboto, 18. maja 2013 ob 10.00. Birmovalec bo g. kanonik Jože Goličnik.

Priprave sestojijo iz rednega obiska verouka in nedeljske sv. maše, srečevanja v birmanskih skupinah skupaj z animatorji na 14 dni, duhovnega vikenda v Šmihelu nad Mozirjem, poglobljene sv. spovedi in birmanske devetdnevnice. V tem času je tudi srečanje za botre in straše ter več sestankov za starše birmancev.

SV. SPOVED

Sv. spoved je mogoče opraviti vsak dan pred sv. mašo (razen v izjemnih primerih). Vsaj eden od obeh spovednikov je takrat v spovednici, župnik v spovednici v Marijini kapeli in duhovni pomočnik v spovednici v Jožefovi kapeli.

Spovedne sobote so vedno pred prazniki, letos bodo 22. decembra 2012 (pred Božičem) in 23. marca 2013 (pred veliko nočjo). Posebej so določene tudi spovedne sobote za veroučence in njihove starše: 6. 10. 2012, 18. in 19. 12. 2012 - prva sv. spoved (3. razred), 22. 12. 2012, 23. 3. 2013, 1. 6. 2013.

SVETI ZAKON - POROKA:

Zakrament sv. zakona ali cerkveno poroko lahko sklenete v naši župniji po vnaprejšnjem dogovoru.

- Vse, ki se želite poročiti v Mozirju oz. Šmihelu (v katerikoli cerkvi naših župnij) prosimo, da se oglasite v župnijski pisarni pravočasno, vsaj 6 mesecev pred poroko, da najprej uskladimo termine in določimo datum poroke.

- Za cerkveno poroko je treba opraviti enega od tečajev za zaročence, ki so na razpolago (informacije dobite ob prvem dogovoru).

- V župnijski pisarni se naredi ženitveni zapisnik (po dogovoru). Če kdo od zaročencev ni bil krščen v Mozirju ali Šmihelu, mora iz župnije krsta prinesti krstni in samski list.

- Če nobeden od zaročencev ni doma iz župnij Mozirje ali Šmihel, morata oba prinesti dovoljenje za poroko v tuji župniji od svojih domačih župnikov.

- V naši župniji vas lahko poroči tukajšnji župnik ali vaš izbran duhovnik (vaš domači župnik ali kdo drug), ki prejme za to dovoljenje od župnika v Mozirju in Šmihelu.

- Po opravljenem tečaju za zaročence, dogovoru za datum poroke in napisanem ženitvenem zapisniku se dogovorimo za neposredno pripravo na poročno slovsnost, ki je v zadnjih tednih pred poroko. Na tej pripravi se pogovorimo o poročnem obredu in vsem drugem, tudi konkretnih tehničnih stvareh, kot je krašenje cerkve in drugo.

- V župniji Mozirje in Šmihel ni dovoljeno v cerkvi metati nič (ne riža, ne cvetja, ne drugih stvari), pred cerkvijo pa se ne meče riž (z ozirom na spoštljiv odnos do hrane).

SVETO BOLNIŠKO MAZILJENJE:

Sveto bolniško maziljenje je zakrament ozdravljenja. Podeljuje so bolnikom in ostarelim v veri, da Bog more, če imamo dovolj močno vero in če se tako odloči, ozdraviti naše bolezni in/ali nam olajšati bolečine in nam nakloniti duhovno tolažbo in milost, da sprejmemo svoje stanje. Sveto bolniško maziljenje se podeli na lastno prošnjo ali na prošnjo svojcev ob obisku bolnika / ostarelega.

Vsako leto se ta zakrament podeli tudi ob srečanju bolnih in ostarelih, ki je v mozirski župnijski cerkvi na Binkošti ob 15.00 in v šmihelski župnijski cerkvi na binkoštni ponedeljek ob 9.00.

POGREB:

Pogreb sicer ni zakrament, je pa zelo pomemben trenutek za svojce in zalujoče.

- Ob smrti se oglasimo v župnijski pisarni, kjer se dogovorimo za datum in uro pogreba.

- Ob tem zapišemo podatke umrlega.

- Dogovorimo se za zvonjenje in druge stvari, ki nas zanimajo.

- Darujemo lahko za sv. maše za umrlega. Ponavadi se za maše daruje tudi v vežici, kjer prosite oskrbnika za formular za maše, ki je na razpolago za lažje vpisovanje namenov in darov.