skavti

STEG MOZIRJE 1

Steg Mozirje je bil ustanovljen 30. septembra 2001.

V skavtskem letu 2012-2013 združuje preko 100 skavtinj in skavtov v 4 skupinah.

VOLČIČI IN VOLKULJICE: skavtinje in skavti med 8. in 11. letom starosti

IZVIDNIKI IN VODNICE: skavtinje in skavti med 12. in 16. letom starosti

POPOTNIKI IN POPOTNICE: skavtinje in skavti med 16. in 21. letom starosti

SKAVTSKA MREŽA: skavtinje in skavti med 21. in 27. letom starosti (lahko vključuje tudi voditelje kot nevoditelje)

SKVO (skupnost voditeljev) šteje 13 članov, 11 voditeljev vej, 1 projektno voditeljico in duhovnega asistenta.

najdete nas na:

http://mozirje1.skavt.net

http://skavti.si

NEKAJ NAŠIH BOLJ PREPOZNAVNIH PROJEKTOV

Skavti vsako leto prinesemo Luč miru iz Betlehema v našo dolino.

Skavti vsako leto pospremimo Miklavža na obisk ostarelih v dom starejših v Gornji Grad.

Skavti vsako leto večkrat pobiramo star papir, kartuše in čistimo okolico po Mozirju in okolici.

Skavti vsako leto pripravimo za najmlajše žive jaslice na sveti večer pred cerkvijo v Mozirju.

Skavti vsako leto zelo aktivno sodelujemo v akciji Očistimo Slovenijo.

Skavti pridno sodelujemo v akcijah Karitas in z drugimi društvi v kraju.

In seveda, skavti vsako leto zbiramo več kot 100 otrok in mladih iz Mozirja in širše na rednih tedenskih srečanjih, se podamo na jesenske, zimske, pomladne in poletne tabore in sodelujemo pri mnogih projektih tudi v širšem slovenskem in mednarodnem okolju.

IN KDO SMO SKAVTI?

Skavte je ustanovil Robert Baden Powell (Bi-Pi). Ta nekdanji oficir angleške vojske je začutil, da potrebujejo fantje, posebej tisti v velikih metropolah(sam je bil Londončan) nek vzgled, vzgojitelji pa, ki se želijo z njimi ukvarjati, pa posebno metodo. Zato je napisal knjigo "Scouting for Boys", ki je postala velika uspešnica. Poleti l. 1907 je peljal skupino 22 fantov na otok Brownsea na prvi skavtski tabor, kmalu pa so začele nastajati tudi druge skavtske skupine. Kmalu so se skavtskemu gibanju pridružila tudi dekleta.

V Sloveniji so obstajali skavti že od l. 1922, a so bili po II. svet. vojni ukinjeni. Ponovno so pričeli delovati 31. marca 1990, ko je bilo ustanovljeno Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). V Sloveniji obstajajo tudi taborniki, ki pa delujejo bolj po metodi Ernesta Thompsona Seton-a, ki je nekaj let pred Baden Powell-om ustanovil "woodcraft indians", ali gozdovnike.

Vrednote in metoda

Skavti delujejo po posebni metodi, ki jo je zasnoval Bi-Pi in se je razvila v zadnjih 103 letih. Pomembno je, da vzgojitelj (voditelj) ustvarja avtoriteto z vzgledom, da otroka spoštuje in mu dopušča, da se uči na lastnih napakah. Pomembne besede so: delo v malih skupinah, služenje in dobra dela, življenje v naravi in osvajanje veščin, vera in duhovno življenje, skupnost, pot, taborjenje, ...

Vrednote skavtstva so predvsem čut do bližnjega in narave, verski čut, spoštovanje in medsebojno učenje, rast v zrele in odgovorne državljane.