za starše

Starši veroučencev ste prvi vzgojitelji svojih otrok. Ob krstu otroka ste obljubili, da boste otroka vzgajali "v veri, da bodo spolnjevali božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus." Povabljeni ste, da kolikor lahko sodelujete z kateheti in župnijo pri verouku in pripravi na zakramente vaših otrok.

Poleg rednih sestankov ste starši vabljeni tudi na razna predavanja in srečanja, namenjena za starše, zakonce in odrasle, pa tudi na duhovne obnove, vikende in druge dogodke za vašo duhovno rast.

predavanja dr. Karla Gržana
duhovna rast

Predvsem pa vas vabimo, da se skupaj z vašimi otroci udeležujete nedeljskega bogoslužja, da tako pri sv. maši skupaj častimo Boga in rastemo kot krščansko občestvo. 

2012

16. 10. - sestanek za starše vseh veroučencev ob 9.00 ali ob 19.30 - tudi za starše prvoobhajancev

17.10. - sestanek za starše birmancev ob 19.30

2013

12. 3. - sestanek za starše vseh veroučencev ob 9.00 ali ob 18.30 - tudi za starše prvoobhajancev

23. 3. - srečanje za botre in starše bimancev ob 19.00

16. 4. - sestanek za starše prvoobhajancev ob 19.30 uri

12. 5. - družinska sv. maša in piknik za družine 1. in 2. razreda veroučencev

4. 6. - sestanek za starše 8. razreda (birmanci 2014) ob 19.30