otroška sv. spoved

Zakrament sprave ali sv. spoved je zakrament srečanja z Bogom in samim seboj. Je prošnja za očiščenje in za božjo pomoč, ko si bomo prizadevali izogibati se grehu v prihodnosti.

K sv. spovedi lahko pristopimo, ko tako čutimo ali vsaj nekajkrat na leto. Veroukarji so povabljeni k sv. spovedi vsaj 4krat letno: na začetku šolskega leta, pred božičem, pred Veliko nočjo in ob koncu šolskega leta. Sicer pa lahko k sv. spovedi pristopimo vedno, ko je duhovnik v spovednici.

Sv. spoved za otroke je ob vnaprej določenih sobotah (poglej v urniku dogodkov) od 9.00 - 10.00 ure in pol ure pred večerno sv. mašo.

2012

6. 10. - otroška sv. spoved

18. in 19. 12. - prva sv. spoved (3. razred)

22. 12 .- predbožična spovedna sobota

2013

23. 3. - predvelikonočna spoved

1. 6. - sv. spoved ob zaključku veroučnega leta