Orli

KATOLIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO MOZIRSKI ORLI

Kdo so "Orli"?

25. marca 2007 je bilo ustanovljeno Katoliško športno društvo Mozirje - Mozirski Orli. Ime smo si nadeli po predvojnem katoliškem telovadnem društvu "Orli", ki je delovalo tudi v Mozirju in okolici. Med drugim so Orli zgradili tudi sedanji kulturni dom Mozirje. Po vojni so vsa "nerežimska" društva bila prepovedana, tudi Orli, njihovo premoženje pa je prešlo v državne roke. S ustanovitvijo Katoliškega športnega društva Mozirski orli želimo nadaljevati tradicijo Orlovstva, vendar primerno sedanjemu trenutku in razmeram

Program

Program temelji na misli: Zdrav duh v zdravem telesu. Ta zdrav duh pa ima korenine v krščanskem pojmovanju življenja in medsebojnih odnosov. Tako preko športnih aktivnosti skušamo graditi svoje telo, za katerega se zavedamo, da nam je podarjeno, hkrati pa gradimo tudi skupnost dobromislečih ljudi. Društvo je odprto za vsakogar ne glede na versko, narodnostno ali kakršno koli drugo pripadnost. Poskušali pa bomo ponuditi nekaj vsem, otrokom, mladim, družinam in starejšim. Naš cilj bo tudi omogočiti otrokom iz socialno ogroženih družin razne aktivnosti, predvsem z organizacijo raznih športnih taborov itd.

predvojni Orli v Mozirju

aktivnosti:

 

Kako do nas?

Prijavnice so na razpolago v cerkvi in župnišču ter pri predsedniku društva Klemnu Čretniku. Lahko pa jih najdete tudi na tej spletni strani, jih natisnete, izpolnite in pošljete ali prinesete.