o župniji

Župnija Mozirje (347 nm)

Zavetnik: Sv. Jurij, mučenec.
Župnik: Aleksander Koren - 2001
Župnija omenjena 1291. Ustanovljena po 1291 l.
Župnijska cerkev zidana po 1241 l. (gotska, barokizirana 1754).

Podružnice:

- Sv. Marija - Mati Božja in sv. Rok, Brezje, 430 nm, zidana 1426 stara cerkev, 1618 sedanja cerkev.

- Sv. Marija - Mati Božja, Lepa Njiva, 456 nm, zidana 1493.

- Sv. Miklavž, Ljubija, omenjena 1241, sedanja cerkev zidana 1859 - 1861.

Kapele

- Kristusovo vstajenje, pokopališče Oljnek, zidana 1988.

- Sv. Valentin, Mozirski gaj, blagoslovljena 1993.

Prebivalci:

ok. 3800. 

_____________________

Župnija Šmihel nad Mozirjem (714 nm).

Zavetnik: sv. nadangel Mihael.
Župnik: Aleksander Koren - 2001, stanuje v župniji Mozirje.
Dom duhovnosti: Šmihel - župnišče.
Župnija ustanovljena 1862.
Župnijska cerkev zidana 1602 - 1631, posvečena 1631.

Podružnica:

Sv. Radegunda, 813 nm, omenjena 1241, zidana 1896 - 1903, posvečena 1903.

Kapela

Jezus dobri Pastir, Mozirska planina, 1350 nm, zidana 1993.

Prebivalci:

ok. 200.

Galerija slik