župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je organ, ki svetuje župniku in skupaj z njim načrtuje in izvaja pastoralno in dobrodelno dejavnost župnije. V primeru, ko sta dve župniji pastoralno združeni, se lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet. Medžupnijski pastoralni svet Mozirje/Šmihel ima redne plenarne seje trikrat letno po dogovoru. Sicer pa zasedajo odbori za posamezna področja.