danes

Župnija Mozirje danes leži na prehodu iz spodnje v zgornjo Savinjsko dolino ter upravno ter geografsko spada pod Zgornjo Savinjsko dolino. Župnija obsega trg Mozirje ter vasi Loke, Ljubija, Lepa Njiva, Brezje ter del vasi Radegunda in Dol suha. Meji na župnije Šmihel na Mozirjem, Bele Vode, Skorno, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovče, Nazarje in Rečica ob Savinji.

Nekdanje podružnice Bele vode in Šmihel nad Mozirjem so postale samostojne župnije v 19. stoletju, danes pa sta župniji Mozirje in Šmihel pastoralno združeni župniji, Bele vode pa je pridružena župnija Šoštanju.

Župnija Šmihel nad Mozirjem leži na blagem pobočju pod kraško planoto Golte nad Mozirjem. Zaobsega vas Šmihel, del vasi Radegunda in Lepa Njiva ter eno hišo iz vasi Brezje.

Prebivalcev v župniji Mozirje in Šmihel skupaj je po popisu prebivalstva iz dne 31. marca 2002 ok. 4000, če vemo, da 16 hiš v Lepi Njivi spada pod župnijo Šoštanj ter 2 hiši Dol-Suhe pod župnijo Mozirje.

Galerija slik