biblična skupina

Srečanja biblične skupine, ki so ob ponedeljkih v veliki veroučni učilnici, so namenjena branju Božje besede in pogovoru o in ob Svetem pismu. V duhovno hrano nam je tudi molitev večernic.

Srečanje poteka:

- uvodna molitev večernic tega dne
- branje Svetega pisma
- vsak podeli svoje razmišljanje ob odlomku
- razlaga, vprašanja in pogovor
- dogovor za naprej in razno
- zaključna molitev in blagoslov 

Razpored srečanj v letu 2013 / 2014:

7. oktober 2013 ob 20.00 - Jona (celotna knjiga)

11. november 2013 ob 20.00 - Job (Job 1,1 - 2,13; 40.1-6)

9. december 2012 ob 20.00 - Job (Job 3,1 - 31,40)

13. januar 2013 ob 20.00 - Estera (celotna knjiga)

10. februar 2013 ob 20.00 - Danijel (Dan 1,1 - 6,29)

10. marec 2013 ob 20.00 - Holofernes (Jdt 2,1 - 7,25)

7. april 2013 ob 20.00 - Judita (Jdt 8,1 - 16,31)

5. maj 2013 ob 20.00 - Tobija (celotna knjiga)

2. junij 2013 ob 20.00 - Matatija, Juda Makabej in mučenci (1 Mkb 2,1 - 9,22; 2 Mkb 5 - 18,7.42)

september 2013 ob 20.00 - JONA (Jonova knjiga)